Norskkurs for privatpersoner

Vi tilbyr norskopplæring på alle nivåer.
For å oppnå rimeligste kurspris, må vi ha 10 deltakere på kurset.
Vi kan selvsagt tilby kurs i små grupper (eller privatlærer) til en høyere pris.

Kompetansepluss for yrkesaktive

NDI er offentlig godkjent som privat tilbyder av opplæring i norsk, og godkjent som tilbyder i Kompetansepluss arbeidsliv (godkjent siden 2014 av Kompetanse Norge – Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse). Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Grunnleggende norskopplæring og ferdighetsundervisning i IKT og regning på norsk, er viktige elementer for å nå dette målet. Norskkursene vi tilbyr bedrifter som har fremmedspråklige ansatte, er kostnadsfrie for arbeidsgiveren. Tilskuddsordningen i regi av Kompetanse Norge er imidlertid ment som et «spleiselag» med arbeidsgiver, der bedriften for eksempel står for deltakernes kursbøker. NDI har hittil hatt årlig rundt 200 deltakere på språkkurs fra flere bedrifter i Kongsberg, Eiker, Drammen, Modum, Tønsberg, Porsgrunn og Skien, og kan vise til gode resultater.

Kompetansepluss for frivillige organisasjoner

Kompetansepluss frivillighet har som formål å gi voksne mulighet for å styrke sine grunnleggende lese-, skrive-, regne- og norskferdigheter samt muntlige og digitale ferdigheter. Opplæringen skal styrket deltakernes muligheter for å delta i arbeids- og samfunnsliv. NDI har vært samarbeidspartner og opplæringstilbyder for flere frivillige organisasjoner, og kan vise til gode resultater.