Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans.
Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.»
Nelson Mandela

OM OSS

NDI ble etablert i 2012 som et senter for språkundervisning og kompetanseutvikling for privatpersoner og næringslivet.


Å lære et nytt språk handler ikke bare om å lære forskjellige ord for ting, men om å lære å tenke annerledes om ting.»
Flora Lewis


Våre nøkkelområder

Språkkurs i blant annet spansk, arabisk, tyrkisk, engelsk og fransk – tilpasset alle aldersgrupper og nivåer

Norskkurs for fremmedspråklige (alle nivåer)

Kompetansepluss arbeid

Kompetansepluss frivillighet

Bufdir-prosjekter

Forretningsengelsk for næringslivet

Teknisk engelsk og dokumentgenerering for teknologibedrifter

Oversetting av teknisk dokumentasjon, norsk – engelsk / engelsk – norsk

KARRIEREVEILEDNING

NDI har satt karriereveiledning for fremmedspråklige som et satsingsområde. Vi ser at fremmedspråklige, og kanskje aller mest flyktninger, trenger et opplegg som ikke bare gir karriereveiledning, men også forklarer de kulturelle forskjellene i arbeidslivet mellom hjemlandet og Norge.


Nøkkelpunkter:
• Vi skal hjelpe våre klienter, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta gode valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.
• Vi skal legge til rette for en forståelse av norsk arbeidsliv.
• Vi skal bidra med jobbsøkerkurs, veiledningssamtaler, praksisplass og innføring i norsk arbeidsliv tilpasset den enkelte.

DIGITALE FERDIGHETER

Grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke PC/laptop, Internett, e-postsystemer og programmer som MS Word, Excel og Power Point. Våre elever skal lære å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, kommunisere digitalt og lage enkle presentasjoner. Grunnleggende digitale ferdigheter innebærer også å lære «nettvett». Vår digitale verden gir mange fantastiske muligheter, men har også fallgruver. NDI tilbyr kurs på nivå 1/2, som vil gi grunnleggende ferdigheter innen:
• Bruk av IKT-systemer
• Søking etter og utveksling av digital informasjon
• Produksjon og presentasjon av digital informasjon.

MENTORORDNING

Mentorskap er en gammel, tradisjonell arbeidsform som gir personlig vekst og faglig utvikling. NDI har satt Mentorordning som et satsingsområde, spesielt rettet mot fremmedspråklige deltakere. I tillegg til aktuelle metoder og læringsressurser vil vi presentere relevant teori på feltet. Arbeidsretting av norskopplæringen innebærer å legge særlig vekt på språket som brukes i arbeidslivet, men deltakerne må også tilegne seg norskkunnskaper som gjør det mulig for dem å delta på andre relevante arenaer i livet som voksen i Norge. Det kan for eksempel være aktuelt å ta fagopplæring eller videre utdanning dersom de trenger dette for å komme i jobb. Et sentralt virkemiddel i arbeidsrettet opplæring er at deltakerne har praksis i arbeidslivet i kombinasjon med norskopplæringen, og at det er god sammenheng mellom praksisen og opplæringen. Det er en forutsetning at innvandreren får tilgang til et norsktalende miljø på arbeidsplassen og at det legges til rette for at han/hun får høre norsk og får hjelp til å delta i samtaler både rundt utføring av arbeidsoppgaver og ellers kolleger imellom. Vi bruker arbeidslivet som en læringsarena sammen med undervisningen på kurs eller skole. Mål, innhold og metoder i opplæringen rettes mot arbeidslivet generelt og mot den enkelte deltakerens praksis spesielt.

Mentorordningen skal:
• Bygge broer og styrke deltakernes nettverk
• Styrke kulturforståelse og selvinnsikt
• Bygge selvtillit; tro på egne ressurser og muligheter

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt med oss på:

kontor@ndikurs.no
Finn oss på sosiale nettverk